פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Hosting Support Team

Hosting related issue

 STITBD Development Team

Website & Software related issue

 Sales & Billing

Sales & Billing related issues here.

 Domain Registration Support Team

Domain Registration related issue